این بار نویسندگان سایت وحیدوب پست اختصاصی دیگری از تبلیغات خلاق تهیه نموده اند که امیدواریم مورد پسند شما بازدیدکنندگان گرامی واقع گردد.

 

پست اختصاصی از پرتال وحیدوب

 

تبلیغ خلاق شرکت نایک

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301543055.jpg

تبلیغ خلاق بی ام و روسیه

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301473233.jpg

 

آگهی برگر کینگ


http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301530609.jpg

 

تبلیغ خلاق کوکاکولا

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301557409.jpg

 

Heineken تبلغ خلاقانه 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301517273.jpg

 

Perrier آگهی

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301515562.jpg

 

تبلیغ خلاقانه شرکت فولکس واگن

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301553467.jpg

 

Sportslist.ca آگهی

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301478956.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301508755.jpg

 

تبلیغ خلاقانه مینی ماینر

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301537802.jpg

 

تبلغ خلاقانه فدرال اکسپرس

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301473049.jpg

 

تبلیغ خلاق باطری نیم قلمی Duracell

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301558030.jpg

 

تبلیغ خلاق پپسی مینی

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301508221.jpg

 

تبلیغ خلاق یوگا

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301545735.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301546453.jpg

 

تهیه و گردآرنده : پرتال وحیدوب