این بار یکی از نویسندگان وب سایت وحیدوب در سفری که به شهر بهارستان ، نسیم شهر (حومه تهران) داشت با روبرو شدن با وانت های جالب فرصت را از دست نداده و

از این وانت ها عکس تهیه نموده است که امیدوارم مورد پسند بازدیدکنندگان گرامی واقع گردد.

 

پست اختصاصی از سایت وحیدوب

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301209124.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301222523.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301155378.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301191858.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1301164838.jpg

 

تهیه و گردآورنده » پرتال وحیدوب