به احتمال زیاد شاید بازی پرطرفدار سوپرماریو را یادتان باشد خب طرفداری تعصبی روسیه ای هم ابتکار جالبی به خرج داده و ماشین سوپر ماریو را نمایان کرد

 

پست اختصاصی از سایت وحیدوب

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1300837613.jpg

 

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1300820908.jpg

 

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1300890440.jpg

 

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1300853431.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1300872808.jpg

 

تهیه و گردآورنده » سایت وحیدوب