یو اس بی usb گیره ای چوبی با طراحی منحصر بفرد فلش گیره ای چوبی:

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299924047.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299908115.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299898759.gif

 

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299923288.jpg

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299884315.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299876066.gif

 

تهیه و گردآورنده » پرتال وحیدوب