Shibam یک شهر در یمن می باشد که قدیمی ترین آسمان خراش دنیا در این شهر قرار گرفته است این شهر حدود 7000 ساکن دارد. این آسمان خراش ها در قرن 16 ساخته شده است حتما برای شما سوال است که چرا در آن زمان همچین ساختمان هایی را ساخته اند ، مردم شهر Shibam برای محافظت از جان خود در برابر حملات قبیله های دیگر به این صورت عمل نمودند.

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299974821.jpg

 

مطلب اختصاصی از پرتال وحیدوب

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299898759.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299897276.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299963718.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299908115.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299934748.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299876066.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299933230.jpg

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299884315.gif

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299939918.jpg

 

تهیه و گردآورنده » پرتال وحیدوب

 

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299833276.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299861540.gif

http://www.up.vahidweb.com/uploads/1299878310.gif