به گزارش مهر ، دکتر حسن امامی رضوی در آستانه فصل گرما و استفاده روزافزون مردم از نوشیدنی های خنک اظهارداشت: آب معدنی‌هایی که در فروشگاههای عرضه مواد غذایی و آشامیدنی در معرض حرارت و در زیر آفتاب داغ نگهداری شود مشکل مصرف دارند و مردم توجه داشته باشند از این آب معدنی‌ها استفاده نکنند.

وی در مورد تاریخ مصرف 6 ماهه آب معدنی‌ها نیز خاطرنشان کرد: اگر این آب معدنی‌ها در معرض حرارت نباشد مصرف آنها تا یکسال هم مشکلی ندارد ولی اگر در شرایطی نگهداری و عرضه شوند که تحت تاثیر مستقیم حرارت باشند حتی قبل از 6 ماه هم غیرقابل استفاده می‌شوند.بزرگترین مرکز مد در ایران
وحیدوب ، درج آگهی رایگان