بسیاری از مردم دوست دارند برای حیوانی که در خانه دارند لباس بخرند. آنها حیوانات گوناگونی را برای نگهداری انتخاب می‌کنند.اما فکر می‌کنید چند نفر حاضر به زندگی با یک مورچه خوار می‌شوند؟
حداقل زنی به نام آنجلا گودوین این کار را انجام داده است. او برای دوست پوزه درازش که پوا نام دارد، یک قفسه لباس تهیه کرده است.
 پوا اکنون در ماشین لباس شوئی می‌خوابد ولی قبلا  روی تخت می‌خوابید. آنجلا پلوورهای کوچکی در ابتدا به تن مورچه خوارش کرد و به نظر می‌آمد که پوا از لباس بدش نمی‌آید. به نظر او مورچه خوارها خیلی زود خودشان را تطبیق می دهند.
 خانم گودوین این مورچه خوار را سه سال پیش از گیانا واقع در آمریکای جنوبی آورد.  آنجلا قبلا یک مورچه خوار دیگر به نام استو داشت و تحقیقات زیادی در زمینه رژیم غذایی این حیوان شامل گوشت گاو و اسفناج بدون مورچه کرده است. او معتقد است مورچه خوارها دوست داشتنی و با هوش هستند اما زندگی با آنها آنچنان خوشایند هم نیست. ادرار آنها بوی ناخوشایندی مانند راسو دارد و هنگام ترس از خود بوی بسیار بدی پخش می‌کنند.

بسیاری از مردم دوست دارند برای حیوانی که در خانه دارند لباس بخرند. آنها حیوانات گوناگونی را برای نگهداری انتخاب می‌کنند.اما فکر می‌کنید چند نفر حاضر به زندگی با یک مورچه خوار می‌شوند؟
حداقل زنی به نام آنجلا گودوین این کار را انجام داده است. او برای دوست پوزه درازش که پوا نام دارد، یک قفسه لباس تهیه کرده است.
 
زنی که با یک مورچه‌خوار زندگی می‌کند!! (+عکس) www.TAFRIHI.com
 
پوا اکنون در ماشین لباس شوئی می‌خوابد ولی قبلا  روی تخت می‌خوابید. آنجلا پلوورهای کوچکی در ابتدا به تن مورچه خوارش کرد و به نظر می‌آمد که پوا از لباس بدش نمی‌آید. به نظر او مورچه خوارها خیلی زود خودشان را تطبیق می دهند.
 
زنی که با یک مورچه‌خوار زندگی می‌کند!! (+عکس) www.TAFRIHI.com 
خانم گودوین این مورچه خوار را سه سال پیش از گیانا واقع در آمریکای جنوبی آورد.  آنجلا قبلا یک مورچه خوار دیگر به نام استو داشت و تحقیقات زیادی در زمینه رژیم غذایی این حیوان شامل گوشت گاو و اسفناج بدون مورچه کرده است. او معتقد است مورچه خوارها دوست داشتنی و با هوش هستند اما زندگی با آنها آنچنان خوشایند هم نیست. ادرار آنها بوی ناخوشایندی مانند راسو دارد و هنگام ترس از خود بوی بسیار بدی پخش می‌کنند.