این قفسه های زیبا و غیر معمول در گوشه منزل شما بلافاصله جلب توجه مینماید, این نمونه طراحی شده توسط طراحان کلمبیایی است مدلهای قفسه های زیبای معلق در فضا


بزرگترین مرکز مد در ایران
وحیدوب ، درج آگهی رایگان

این قفسه های زیبا و غیر معمول در گوشه منزل شما بلافاصله جلب توجه مینماید, این نمونه طراحی شده توسط طراحان کلمبیایی است که روی تعادل این قفسه ها خیلی زیاد تحقیق کردند و در نهایت طرح زیر را اجرا نموده اند . البته تمامی قفسه ها به یکدیگر با پیچ محکم نصب شده اند . تمامی قفسه ها روی هم رفته میتوانند تحمل وزن بیش از 120 پوند(حدود 54 کیلو گرم)را داشته باشد
قفسه های معلق www.TAFRIHI.com
مدلهای قفسه های زیبای معلق در فضا www.TAFRIHI.com
مدلهای قفسه های زیبای معلق در فضا www.TAFRIHI.com
مدلهای قفسه های زیبای معلق در فضا www.TAFRIHI.com
مدلهای قفسه های زیبای معلق در فضا www.TAFRIHI.com
قفسه های معلق